Струговане

Струговане – на комплексни индивидуални, както и серийно прозводство на детайли по чертеж.
Техническите чертежи биват анализирани през CAD/CAM софтуери, за да бъдат постигнати и спазени всички изисквания. Напредналите съвременни интрументи и софтуерни решения дават предимтсво в изработката на детайлите, като се извършват оптимални циклови времена с висока точност на производителност. Резултатът е продукт с ниска цена и високо качество.
Фирмата разполага със следните стругове машини:
  Citizen Rambold F20: 4mm – 20mm.
  Citizen Rambold F16: 4mm – 16mm.
  HAAS AUTOM. HL 2: 10mm – 400mm.

Фрезоване

Фрезоване – използване на 3 осна бързорежеща фреза, която осигурява кратки циклови времена с отлично качество на изработка. Оптимизираните програми и инструменти осигуряват бърза изработка на продукта, което води до намаляне на цената, докато се поддържа отлично качество.

Шлайфане

Шлайфане – Шлайфане на призматични детайли с диамантен шлайф.